Artikel 6 lid 3 van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM bepaalt dat de consument terzake van een intrekking nimmer schadeplichtig is.

 

De makelaar heeft terzake wel recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten (ex artikel 16) en, indien en voor zover bij het verstrekken van een opdracht overeengekomen, op een percentage van het loon. Dit betekent dat een makelaar alleen maar recht heeft op intrekkingskosten als hiervoor een regeling is getroffen in de opdracht tot dienstverlening.

Klik hier voor de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM versie februari 2006.


huis-kopen-via-nvm-aankoopmakelaar-makelaar-makelaarskantoor-haaglanden

huis-verkopen-via-nvm-makelaar-makelaarskantoor-haaglanden