De woonquote, de totale woonlasten als percentage van het besteedbaar inkomen, was in 2021 voor huurders gemiddeld 36,3 procent.